info

All books in this sets r by Raycho Stanev (editor or co writer).

Всички книги в тези сетове са на Райчо Станев, като съставител или съавтор. Списанието Гранта е внимателно илюстрирано от него в комбинация от кратък текст, конкретизиращ броя и обединяващ останалите автори там.