HUMAN / ЧОВЕК

$1,600.00
  • HUMAN / ЧОВЕК

16 black wooden frames with Human series, acrylic on paper / 16 
черни, дървени рамки с Човешка серия, акрил върху хартия


Dimension / Размери 23cm x 17cm x 1,25cm